ติดต่อเรา


สนับสนเว็บไซต์

 

หากท่านเห็นว่า เว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อท่านหรือส่วนรวม และต้องการมีส่วนร่วม โดยให้ความช่วยเหลือ ท่านสามารถให้การสนับสนุนเว็บไซต์ ThaiChinese.Net โดยการบริจาคผ่านทาง PayPal

 

 

และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยสำหรับท่านที่ต้องการสอบถาม เสนอแนะ สนับสนุนเว็บไซต์ บริจาค ติดต่อโฆษณา หรือต้องการขออนุญาตนำเอาบทความ รูปภาพ หรือส่วนใดส่วนหนึงของเนื้อหาในเว็บไซต์ เพื่อนำไปเผยแพร่เพื่อสาธารณะประโยชน์ การศึกษา กุรุณาติดต่อตามช่องทางต่อไปนี้

 

ทางโทรศัพท์: 086-5991633

 

E-mail: thaichineseweb@yahoo.com