ประวัติศาสตร์จีน-中国历史

ประวัติศาสตร์จีน-中国历史

 

 

อักษรจีนโบราณ

 

 

 

ประวัติศาสตร์จีน ได้ก่อกำหนดโดยหลักฐานทางลายลักษณ์อักษร สามารถนับย้อนกลับไปสามพันกว่าปีโน่น  แต่ถ้ายึัดตามหลักฐานที่ค้นพบ โดยนักโบราณคดีสมัยใหม่ ได้พบหลักฐานบ่งบอกถึงความเจริญของจีนโบราณใบช่วงเวลาระหว่าง2500-2000 ปีก่อนคริสต์กาล โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำเหลือง 黄河 หรือฮวงโห  ความต่อเนื่องในการอพยพเคลื่อนย้าย การพัฒนา นานนับศรรษวรรต ทำให้ก่อเกิดการสร้างระบบทางปรัชญา การเขียน ศิลปะ ระบบการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อรูปเป็นอารยะแห่งความเจริญของประชาชาติจีน ซึ่งมีเอกลักษณะเฉพาะในสังคมโลก

 

การบันทึกประวัติศาสตร์จีนในสมัยก่อน  ผู้บันทึกมักจะเป็นนักปรัชญ์ในราชสำนัก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเป็นแนวทางการเมืองการปกครอง การบันทึกประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ดำเนินไปจนถึงศรรษวรรตที่ 20

 

เนื่องจากประวัติศาสตร์จีนมีอายุยาวนาน และในแต่ละยุคมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน  เพื่อความไม่สับสนในการศึกษาประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค เราจึงขอแ่บ่งประวัติศาสตร์จีนเป็นแต่ลุะยุค แต่ละราชวงค์  นับตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ประเทศจีนยุคใหม่ คือประเทศสาธารณะรัฐประชาชาจีน

 

หัวข้อการศึกษาประวัติศาสตร์จีน


1. การแบ่งยุคของประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลา


2. ประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณ
2.1 ยุคราชวงศ์เซี่ย 夏
2.2 ยุคราชวงศ์ซง 商
2.3 ยุคราชวงศ์โจว 周

 

3. ยุคจักรพรรดิ (Imperial Era)
3.1 ยุคราชวงศ์ฉิน 秦
3.2 ยุคราชวงศ์ฮั่น 汉
3.3 ยุคราชวงศ์สุย 隋
3.4 ยุคราชวงศ์ถัง 唐
3.5 ยุคราชวงศ์ซ่ง 宋
3.6 ยุคราชวงศ์หยวน 元
3.7 ยุคราชวงศ์หมิง 明
3.8 ยุคราชวงศ์ชิง 清

 

4. ยุคก้าวสู่จีนยุคใหม่
4.1 สงครามฝิ่น 鸦片战争
4.2 กบฎไท่ผิง太平天国
4.3 การปฏิวัติในปี 1911

 

5. ประเทศสาธารณะรัฐจีน
5.1 การเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์
5.2 สงครามต่อต้านญี่ปุ่น 抗日战争
ภาพประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่หนานจิง

 

6. ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน
6.1 ยุคก้าวกระโดดไปข้างหน้า 大跃进
6.2 การปฏิวัติวัฒนธรรม 文化大革命
ภาพประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรม
6.3 อวสานจของหลินเปียว
6.4 แก๊งสี่คน 四人帮

 

7. ข้อมูลประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนยุคใหม