ประเทศจีนโดยสังเขป-中国概况

ประเทศจีน หรือ สาธารณะรัฐประชาชนจีน
The People’s Republic of China
中华人民共和国

 

ที่ตั้งประเทศจีน

 

ที่ตั้ง: ประเทศจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชีย ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค มีพื้นที่ทั้งหมด 9,600,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากประเทศรัสเซียและแคนาดา

 

ประเทศจีนมีชายแดนติดกับประเทศอื่นถึง 22,800 กิโลเมตร มีชายแดน
ติดกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้
   ทิศตะวันออก: ติดประเทศเกาหลี
   ทิศเหนือ: ติดประเทศมองโกลเลีย
   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: ติดประเทศรัสเซีย
   ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: ติดประเทศคาซัสสถาน Kazakhstan, เคอ-
   กิสสถาน Kyrgyzstan และทา่จิคิสสถาน Tajikistan
   ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้: ติดประเทศอินเดีย อัฟกานิสสถาน
   เนปาล ภูฐาน และปกกีสถาน
   ทิศใต้: ติดประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม
   ชายฝั่งทะเลตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้: ติดประเทศเกาหลี
   ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดเนียเซีย

 

เมืองหลวง: เป่ยจิง (Beijing) 北京 (มีพื้นที่ 16,800 ตร.กิโลเมตร

 

 

สภาพอากาศ: สภาพอากาศของประเทศจีนส่วนใหญ่ยึดตามสภาพอากาศในเขตภาคเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม โดยในเดือนกันยายนและตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมและเมษายนของปีถัดไป จะได้รับลมมรสุมจากที่ไซบีเรียและที่ราบสูงมองโกเลียพัดเข้าสู่ประเทศจีน ทำให้เอากาศแห้งและหนาวเย็น และทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันถึง 40 องศาเซลเซียสระหว่างทางเหนือกับทางใต้ของประเทศ อุณหภูมิในฤดูหนาวจะอยู่ที่ระหว่าง 5-18 องศาเซลเซียสซึ่งหนาวกว่าประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในเส้นละติจุดเดียวกัน ในฤดูร้อนนั้น ลมมรสุมพัดจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินจึงนำเอาความอบอุ่นและความชุ่มชื้นซึ่ง ก่อให้เกิดฝนตก

ภูมิอากาศของประเทศจีนในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างทางเหนือของไฮหลงเจียง 黑龙ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจะไม่มีฤดูร้อน ที่เกาะไห่หนาน 海南岛หรือไหหลำทางใต้มีฤดูร้อนอันยาวนานแต่ไม่มีฤดูหนาว  ที่ลุ่มน้ำฮว่ายเหอมีครอบสี่ฤดู

 

ทางตะวันตกของประเทศแถบที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีหิมะปกคลุมทั้งปี ทางตอนใต้แถบที่ราบสูงหยุนหนานกุ้ยโจวมีอากาศเย็นสบายเหมือนฤดูใบไม้ ผลิตลอดทั้งปีเช่นกัน ด้านปริมาณน้ำฝนต่อปีก็แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคเช่นกัน เช่นปริมาณน้ำฝนต่อปีสูงถึง 1500 มม.ในแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ และลดลงเหลือแค่ 50 มม.ในแผ่นดินตอนในในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

 

วันสถาปนาประเทศ: วันที่ 1 ตุลาคม 1949


เหมาเจ๋อตงประกาศสถาปนาประทเศจีนใหม่

ประธานเหมาประกาศให้ชาวโลกได้รับทราบว่าประเทศจีนยุคใหม่ได้สถา
ปนาขั้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1949 ที่เทียนอันเหมิน

 


ประชากร: มีจำนวนทั้งสิ้น1.33 พันล้านคนในปี 2009 หรือเท่ากับ 20% ของจำนวนประชากรโลก

 

รายได้ประชาชาติ (GDP): ในปี 1999 8205.4 ล้านล้านหยวน

 

หน้าถัดไป>>>