ศิลปะวัฒนธรรมจีน - เทศกาลไหว้พระจันทร์中秋节

 

เทศกาลไหว้พระจันทร์中秋节(3)

 

 

วันไหว้พระจันทร์ 中秋节

่จูหยวนจาง 朱元璋

 

ตำนาน“การก่อการล้มล้างราชวงศ์หยวนของจูหยวนจาง”
朱元璋月饼起义”

 

ตำนานเรื่องนี้เป็นตำนานอิงประวัติศาสตร์ซึ่งตอนเด็ก ๆ ก็เคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เล่า ให้ฟัง กล่าวคือในสมัยราชวงศ์หยวน 元朝 (ค.ศ. 1271-1368) ซึ่งกล่าวกันว่า การ ทานขนมไหว้พระจันทร์เริ่มกันในสมัยนี้ เนื่องจากขนมไหว้พระจันทร์มีลักษณะทรง กลม จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีกลมเกลียว ในขณะนั้น จูหยวนจาง朱元璋 ได้เป็นผู้นำก่อการนำชาวฮั่นเพื่อโค่นล้มราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นชาวมองโกเลีย และได้ นัดหมายวันที่ 15 เดือน 8 เป็นวันลงมือ แต่เนื่องจากการสื่อสารในสมัยนั้นทำได้ยาก ลำบาก จึงได้อาศัยขนมไหว้พระจันทร์โดยการสอดข้อความ หรือเราจะเรียกว่า Short Message หรือ SMS ก็คงไม่ผิด ไว้ในขนมไหว้พระจันทร์ เพราะกระจายข่าวสาร จนประสบความสำเร็จในการก่อการครั้งนี้

 

 

หลังจากที่โค่นล้มราชวงศ์หยวนแล้ว จูหยวนจาง  ได้สถาปนาราชวงศ์หมิง  明朝 และได้เป็นฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์นี้ การรำรึกวันแห่งการการโค่นล้มราชวงศ์ หยวนจึงยังคงจัดให้มีขึ้นทุกปีสืบเนื่องกันมาจนปัจจุบัน ถึงแม้ในยุคของราชวงศ์ชิง ซึ่งไม่ใช่ชาวฮั่นก็ยังคงปฏิบัติเช่นชาวฮั่นในอดีต