ศิลปะวัฒนธรรมจีน - เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 千手观音

邰丽华

ถายลี่หัวขณะให้สัญญาณมือแก่คณะ ผู้แสดง

 

 

การโฆษณาถึงน่องที่อาศัยภาพลักษณ์ ของเจ้าแม่กวนอิมพันมือมาหากิน

คณะศิลปินคนพิการจีนร้องสิทธิเจ้าแม่กวนอิมพันกร

 

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

 

จากการแสดงของคณะศิลปินคนพิการแห่งประเทศจีนเมื่อวันตรุษจีนปีที่ แล้ว ได้รับการกล่าวขานในความสวนงาม ยิ่งใหญ่อลังการจนมีการเผย แพร่วีดีคลิปในอินเตอร์เน็ตอย่างอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันรูปถ่ายที่ ถ่ายในงานแสดงนั้น ก็มีพ่อค้าหัวใสนำไปพิมพ์เป็นโปส์เตอร์โกยเงินเข้า กระเป๋าโดยที่คณะศิลปินคนพิการไม่ได้อะไรเลย

 

เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนให้การเคารพนับถือ และมีการบูชากราบไหว้กันแทบทุกหลังคาเรือน ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่การแสดงชุด “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” 千手观音 จึงเป็นที่ประทับใจและกล่าวขานกันอย่างแพร่หลาย สำหรับใครที่ได้รับชมวีดีโอชุดดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่า นอกจากเรื่องแสงสีแล้ว นอกนั้นเป็นการแสดงโดยนักแสดงล้วน ๆ โดย ไม่มีการใช้กราฟฟิค หรืออุปกรณ์สิ่งอื่นใดช่วยเลย

 

นอกจากนักแสดง หลายสิบชีวิตภายใต้การกำกับของ ถาย้ลี่หัว 邰丽华 ซึ่งเป็นผู้พิการ(ใบ้)เหมือนกัน ไต้ลี่หัวขณะให้สัมภาษณ์ด้วยภาษามือ จากความสำเร็จในครั้งนั้น ทำให้คณะศิลปินคนพิการมีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วประเทศจีน จนมีการแอบอ้างชื่อของคณะในที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงเลียนแบบ ที่สำคัญ พวกพ่อค้าก็มีการทำภาพโฆษณาเลียนแบบเจ้าแม่ กวนอิมพันกร ดังเช่นรายของผู้ผลิตถุงน่อง ใช้่ภาพเลียนแบบว่า “เจ้าแม่กวนอิมพันน่อง” ซึ่งถือเป็นการทำลายศิลปะการแสดงของคณะศิลปินคนพิการลงอย่างสิ้นเชิง ถายลี่หัว กล่าวว่า ต่อไปนี้คณะศิลปินคนพิการจะรับงานแสดงเพื่อสาธารณะกุศลเท่านั้น จะไม่ขอรับงานเพื่อการค้าหรือเป็นแบบ โฆษณาให้กับวงการค้าใด ๆ ทั้้งสิ้น ภาพแสดงบนเวทีอันสวยสดงดงามใน

 

หน้าถัดไป