ประเด็นน่าสนใจล่าสุดรากเหง้าลูกมังกร - คนแซ่หยาง (杨 แซ่เอี้ย)
สืบสาวต้นกำหนดของตระกูลหยาง หรือคนแซ่หยาง แซ่เอี้ย หรือ แซ่หย่อง แล้วแต่จะออกเสียงในภาษาอะไร แซ่ที่ใหญ่เป็นอันดับหกของจีน และท็อปเท็นของโลก...

 
หลิวเห่วย (刘伟) - มือ(ตีน)เปียโนผู้ไร้แขน
ผมรู้สึกว่า ชีวิตผมมีเพียงสองทางเลือกเท่านั้น หนึ่งคือรีบไปตายซะ หรือไม่ก็มีชีวิตอยู่อย่างมีสีสัน และไม่มีกฎเกณฑ์ข้อไหนเขียนไว้ว่า เปียโนจะต้องเล่นด้วยมือเท่านั้น...รถพลังงานไฟฟ้า (Electric Car) BYD ผงาดแซงญี่ปุ่น
รถพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกจาก BYD ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆ ล็อตแรกที่ออกสู่ถนนเพื่อใช้งานจริง จนแซงหน้าค่ายรถญี่ปุ่น...

 

 

คนไทยไม่ได้อพยพมาจากเทือกเขา อัลไต?

หากพวกเรายังคงจำกันได้ในสมัยเด็กๆ ตำราประวัติศาสตร์ไทย ที่พวกเราเรียนกันนั้น จะกล่าวไว้ว่า คนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอัลไต แต่หลักฐานพิสูจน์ว่า อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น...ประวัติศาสตร์จีน 中国历史

 

ประวัติศาสตร์จีนกว่า 5 พันปี ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงจีนยุคปัจจุบัน โดยละเอียด โดยแต่ละหัวข้อจะแบ่งย่อยตามราชวงศ์ ในแต่ละยุค


 

ข้อมูลประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ยุคใหม

 


 

เกร็ดประวัติศาสตร์ชาวจีน